ภาพบรรยากาศนักศึกษาจากประเทศจีนเข้าร่วมรำลึก และชมพิธีสวนสนามในวันชาติจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 3206 มหาวิทยาลัยเกริก

**************************************************************
วันชาติจีน เฉลิมฉลองตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหยุดรัฐการในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ในพิธีที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน
**************************************************************