Blog

นักกรีฑามหาวิทยาลัยเกริกได้รับรางวัลชนะเลิศ

งานกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา ส่งนักกรีฑาของมหาวิทยาลัยเกริก ได้แก่นางสาวสไบทิพย์ รินทอง เข้าร่วมการแข่งขัน วิ่ง 10.550 กม. รายการทุกครัวทั่วไทย หัวใจไม่ยอมแพ้ 2015 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) เขนบางเขน กรุงเทพฯ

2 4 6