มหาวิทยาลัยเกริก จัดประชุมคณาจารย์เรื่อง จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2561 Knowledge management (KM) มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้กัน พูดคุยเกี่ยวเทคนิคการเรียนการสอนอย่างไรให้สนุกและเข้าใจ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity