Blog

ตลาดนัดของมือสองช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมกิจกรรม”ตลาดนัดของมือสอง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.30-14.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกริก

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม2