จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มาร่วมกันส่งต่อโอกาสด้วยการชำระหนี้ กยศ. เพื่อให้น้องได้เรียนต่อ สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity