Blog

ชาวเกริกภูมิใจ “รางวัลชนะเลิศ 7 เหรียญ” ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43

“ความภาคภูมิใจของเราชาวมหาวิทยาลัยเกริก” กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ระหว่างวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเกริกได้ลำดับที่ 14 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 111 สถาบัน จำนวน เหรียญรววมทั้งสิน 7 เหรียญ ได้แก่

  • เหรียญทอง จำนวน 5 เหรียญ
  • เหรียญทองแดง จำนวน 2 เหรียญ

มหาวิทยาลัยเกริก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์”  ได้แก่ ฟุตบอลชาย , กรีฑา และเทเบิลเทนนิส

6 DSC05669 DSC05674 IMG_5042 IMG_5085 IMG_5146 IMG_5182 IMG_5185 IMG_5198 IMG_5336 IMG_5378 IMG_5516 IMG_5550