งานสัมมนา “ฅ ครบเครื่อง” โดยวิทยากรพิเศษจากสายการบิน การบินไทย อาจารย์ โชคชัย ชาญทวีภัทร steward thaiairways จัดทำโดย นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ปีที่ 4 ณ ห้อง 2102 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจในการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก