บรรยากาศงานสงกรานต์ประจำปี 2562
กิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับศีลรับพรจากคณะสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธ,อนุสาวรีย์ดร.เกริก รดน้ำดำหัวอาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ไทย รับชมการแสดงจากนักศึกษาจีน และนักศึกษาไทย จากนั้นร่วมกันรำวงอย่างสนุกสนาน และรับประทานอาหารร่วมกันเป็นลำดับสุดท้าย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity