Blog

งานวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันสงกรานต์ประจำปี 2560 จัดขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยง อาคารเฉลิมพระเกียรติ เวลา 10.00 – 12.00 น. โดย อ.ณภัทร มังคละพฤกษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ภายในงานได้มีการทำบุญและถวายภัตตาหารเพล พระ 9 รูป นอกจากนี้ได้มีการทำบุญอุทิศให้แก่ ท่านอาจารย์ ดร. เกริก มังคละพฤกษ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี, ท่านอาจารย์ ดร. สุวรรณี มังคละพฤกษ์ อดีตประธานมูลนิธิ ดร. เกริก และท่านอาจารย์ ผศ. ดร. เบญจา มังคละพฤกษ์ อดีตอธิการบดี ด้วย

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9