ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการเรียนต่อภายในมหาวิทยาลัยเกริก และได้ตกลงทำความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถาบันธุรกิจและเทคโนโลยีจี๋หลิน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
****************************************************************************
มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้มหาวิทยาลัยเกริก หรือโทร. 063-397-9644, 02-973-6731, 02-973-6735
ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/