เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของปี ‘62 และชี้แจ้งการจัดปาฐกถาเรื่อง “ภาวะผู้นำ” โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในการปาฐกถาครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยของเราจะมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก และการประชุมครั้งนี้ท่านอธิการบดียังได้ให้กำลังใจคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยเกริกให้ก้าวหน้า และมีชื่อเสียงต่อไป #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity  
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่      
งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 “ สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลาเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน ” 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ คณะ นักศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ในวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 62 ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริกได้เข้าร่วมการแสดงกลุ่มภาคกลาง1 จำนวน 14 สถาบันเพื่อแสดงในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 62 ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดชุดการแสดงจำนวน 2 ...
สมัครเรียนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ โทร.02-973-6741,02-552-3500-9 ต่อ 211, 226 คุณวิภารัตน์ 087-696-7368 ผศ.ดร.อมรรัตน์ กุลจริต คณบดีนิติศาสตร์ 080587-1051 สมัครออนไลน์ WWW.krirk.ac.th
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัญทิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ****************************************************** สนใจสอบถามได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา 084-717-5050, 02-552-3500-9 ต่อ 655, 660 #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #Dak62
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ****************************************************** สนใจสอบถามได้ที่ งานรับสมัครนักศึกษา 063-397-9644, 02-973-6731, 02-973-6735  ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/ #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity #Dak62
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนท่านอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และนายกสภาสถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานการมอบปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันการจัดการ ปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร #มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity