ภาพบรรยากาศ การเข้าร่วมบริจาคเลือดของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกในโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่) #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity    
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าอาคารมังคละพฤกษ์ #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity  
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเชิญจากประธานเครือข่ายชมรมศูนย์วัฒนธรรมภาษาจีน และผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เพื่อลงนามด้านวิชาและให้เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่นักเรียนสนใจ ซึ่งได้ให้นักเรียนที่เรียนชั้น ม.6 มาร่วมฟังและตอบข้อซักถามในประเด็นที่นักเรียนต้องการ พร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนให้อาจารย์บริการวิชาร่วมกัน #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #เรียนภาษาจีน  
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.สุพัฒ ธีรเวชเจริญชัย ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นาย ชวิน ชีปิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity    
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าอาคารมังคละพฤกษ์ #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity                    
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วม พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity        
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาจากจีนที่เข้ามาศึกษาต่อในวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท พร้อมให้โอวาท และให้คำแนะนำในการมาเรียน การมาใช้ชีวิตในเมืองไทย และยังอวยพรให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริกต่อไป #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #เรียนปริญญาโท #เรียนปริญญาตรี #เรียนภาษาจีน     ...
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เพื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติดในสถานศึกษา และพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในการมอบใบประกาศการจบการศึกษาให้กับนักศึกษาจีน ที่มาศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย พร้อมกับให้โอวาท และให้พรในการกลับไปเรียนต่อที่ประเทศจีน #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity