ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะผู้บริหาร Qingdao Waishi Service Vocational School เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมกับลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity         
มหาวิทยาลัยเกริก คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน สาขานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการพูดภาษาจีน หลักการพูดในชุมชน เป็นการให้บริการวิชาการชุมชนบางบัว และเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวชุมชนบางบัวมีโอกาสศึกษาต่อที่ ม.เกริก ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างมาก #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ต้อนรับคณะอธิการบดี และคณาจารย์จาก Xianyang Normal University เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกริก และได้ร่วมมือกันลงนามทางด้านวิชาการ เพื่อความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาทั้งไทยและจีน #มหาวิทยาลัยเกริก #KrikUiversity
มหาวิทยาลัยเกริก "สร้างความรู้และประสบการณ์ในการทำงานให้กับทุกคน" ******************************************************* เปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสมัครได้ที่ 062-656-5544, 02-973-6731, 02-973-6735 ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/ #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #Dak62
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ Wuhan Business University จากประทศจีน เข้าร่วมประชุมพูดคุยเรื่องการศึกษาในมหาวิทยาลัยเกริก และได้ทำการเซ็นสัญญาทางด้านวิชาการ (MOU) หลังจากนั้นทาง Wuhan Business University ได้เดินชมห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยเกริกเป็นลำดับสุดท้าย #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity        
ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ร่วมประชุมหารือเรื่องการเรียนต่อภายในมหาวิทยาลัยเกริก และได้ตกลงทำความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ สถาบันธุรกิจและเทคโนโลยีจี๋หลิน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 **************************************************************************** มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี โท เอก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สมัครได้มหาวิทยาลัยเกริก หรือโทร. 063-397-9644, 02-973-6731, 02-973-6735 ID Line : @krirk หรือ https://www.facebook.com/krirk.uni/inbox/ #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #Dak62    
บรรยากาศงานสงกรานต์ประจำปี 2562 กิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง รับศีลรับพรจากคณะสงฆ์ สรงน้ำพระพุทธ,อนุสาวรีย์ดร.เกริก รดน้ำดำหัวอาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อขอพรในวันขึ้นปีใหม่ไทย รับชมการแสดงจากนักศึกษาจีน และนักศึกษาไทย จากนั้นร่วมกันรำวงอย่างสนุกสนาน และรับประทานอาหารร่วมกันเป็นลำดับสุดท้าย #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity