อาจารย์ Qi Bin ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก เข้าร่วมพิธีผูกข้อมือ และให้พรน้องๆ ในกิจกรมมรับน้อง คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน และได้ร่วมชมการแสดงต่างๆ ในค่ำคืนที่แสนอบอุ่น ณ ค่ายลูกเสือริมน้ำ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2561